مرور برچسب

ذرات معلق

ثبت ۳۱ روز کیفیت هوای سالم در تهران

هوای تهران از ابتدای سال جاری ۳۱ روز در شرایط سالم قرار داشته است و آلاینده غالب هوا در این مدت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است.