مرور برچسب

ذوالفقار 99

۹۰ درصد تجهیزات نیروی هوایی در داخل کشور تولید می‌شود

امیر سرتیپ نصیرزاده با اشاره به توانمندی نیروی هوایی ارتش در ساخت تجهیزات مورد نیاز گفت: امروز ۹۰ درصد تجهیزات ما در حوزه‌های مختلف قطعات هواپیما، مهمات، موشک، سامانه‌های جنگال، رادار و... در داخل تولید می‌شود.