مرور برچسب

ذی قار عراق

اعتراضات در ذی قار عراق

منابع عراقی از اعتراضاتی در استان ذی قار این کشور خبر دادند و به علت این اعتراضات اشاره کردند.