مرور برچسب

رئیس جمهوری آمریکا

در مورد ایران با اسرائیل در تماس هستیم

رئیس جمهور جدید آمریکا با اعلام اولین گفت وگوی خود با نخست وزیر اسرائیل گفت که دو طرف برای تقویت روابط آمریکا- اسرائیل در خصوص مسائل امنیتی منطقه، از جمله ایران به طور مرتب در تماس هستند.

اولین مصاحبه بایدن در کاخ سفید

رئیس جمهوری آمریکا و همسرش در اولین مصاحبه بعد از ورود به کاخ سفید در رابطه با ازدواجشان، خانواده و چالش های پیش رو صحبت کردند.