مرور برچسب

رئیس جمهوری روسیه

روسیه؛ پیشنهاد ما به ایران و آمریکا، اقدام همزمان برای بازگشت به برجام است

معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران، هرچند بطور همزمان ممکن نیست، ولی این تصمیم نباید به تأخیر بیفتد، گفت: مسکو پیشنهاد اقدام همزمان تهران و واشنگتن برای بازگشت به برجام را پیشنهاد می‌کند.