مرور برچسب

رئیس دانشگاه جامع امام حسین

«استقلال دفاعی» اکسیر استقلال در همه ابعاد است

سردار حسنی‌ آهنگر گفت: برای تحقق شعار انقلاب اسلامی باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نیز در نظر گرفت که می‌توان در این مسیر الگوی استقلال دفاعی را به کار برد، استقلال دفاعی اکسیر استقلال در همه ابعاد است.