مرور برچسب

رئیس کمیته ملی المپیک

ارتش بستر تربیت قهرمانان ملی است

صالحی امیری گفت: ظرفیت ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش بسیار گسترده است به طوری که می‌توان گفت ارتش بستر تربیت قهرمانان ملی است.