مرور برچسب

رابطه پنهانی

رابطه پنهانی با جنایت به پایان رسید

تحقیقات از مردی که به ‌دلیل رابطه پنهانی با زنی متأهل، شوهر او را به قتل رسانده است، در حالی ادامه دارد که متهم از ارتباط پنهانی و ارتکاب جنایت ابراز پشیمانی می‌کند و می‌گوید فریب خورده است. رسیدگی به این پرونده از اواخر مهرماه با کشف جسد…