مرور برچسب

رایانه

ردپای دو نخبه ایرانی در پروژه جهانی استارلینک

توئیت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره حضور دو نخبه ایرانی در پروژه جهانی اینترنت ماهواره ای استارلینک را در ادامه می خوانید. جماران: رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره حضور دو نخبه ایرانی در پروژه جهانی اینترنت…