مرور برچسب

ربات جراحی سینا

ربات جراحی از راه دور وارد فاز حیوانی شد

مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده ربات جراحی گفت: به تازگی جراحی از راه دور روی حیوانات را با ربات آغاز کردیم و پس از طی این مرحله با اخذ مجوز در حوزه انسانی ورود می کنیم.