مرور برچسب

ربات شیارزن چاههای عمیق

ربات شیارزن چاههای عمیق برای مقابله با خشکسالی ساخته شد

ابوالفضل حسنی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این شرکت دانش بنیان ۱۰ سال است که در پارک فناوری پردیس مستقر است و در حوزه طراحی ساخت انواع ربات بازرسی و عملیاتی چاه ها فعالیت می کند. وی…