مرور برچسب

رتبه بندی معلمان

چرا رتبه بندی معلمان کامل اجرا نمی‌شود؟

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه طرح کمیسیون مبنی بر ساماندهی در جذب وزارت آموزش و پرورش قرار است مشکل همکاران فرهنگی غیررسمی متقاضی استخدام را حل کند، گفت: کمتر از ۳ هزار نفر ارزیاب برای بارگذاری اطلاعات حدود ۱ میلیون نفر…