مرور برچسب

روزنامه تهران تایمز

«روز نکبت» آغاز ۷۴ سال سرکوب و مصیبت است

هزاران فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری و همچنین در سایر نقاط جهان به خیابان‌ها آمدند تا فاجعه‌ای را به یاد آورند که دهه‌ها پیش روی داد و همچنان ادامه دارد.