مرور برچسب

روز_رشت

. Location : Rasht Day , By : Use The Hashtag To Be Featured توضیحات : ساخ…

. ??? Location : Rasht Day , ? By : @saeidfh Use The Hashtag To Be Featured➕ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ توضیحات : ساختمان شهرداری رشت . ۱۲ دی گرامی باد . ۴۵۷ سال پیش در چنین روزی ، شهر بارانهای نقره ای به عنوان مرکز سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی…