مرور برچسب

رونویسی رئیسی

رونویسی رئیسی از دیکته اردوغان!

اقتصادنیوز: اولویت های ابراهیم رئیسی برای بانک مرکزی گرچه بر کنترل تورم تاکید دارد اما همزمان رشد اقتصادی و تامین اعتبار بنگاهها را هدف قرار گرفته است. دو هدفی که حداقل در کوتاه مدت همخوان به نظر نمی رسند. به گزارش اقتصادنیوز با زمانبر شدن…