مرور برچسب

ریال

آنان صبح تا شام بر زمین می کارند با برداشت می کنند با می فروشند اما برای امو…

?????? آنان صبح تا شام بر زمین می کارند با برداشت می کنند با می فروشند اما برای امورات زندگی دلارها هزینه می کنند و رنج می برند راستی تمامی حاصل دسترنج شان چند می ارزد ؟ . آبکنار ؛ ، . ? By @rowshan_hedayat Abkenar , , , ??…