مرور برچسب

ریحانه عامری

قتل ریحانه عامری توسط پدرش

دختر ۲۲ ساله کرمانی / جرم ریحانه فعالیت در شبکه‌های مجازی و بهانه کشتن‌اش دیر به خانه رسیدن بود. البته ریحانه عامری که توسط پدرش در کرمان با ضربات تبر کشته شد ۳ سال پیش هم تا حد مرگ پیش رفته بود. آنطور که خبر داده است، روز دوشنبه ۲۶…