مرور برچسب

ریپو

انجام عملیات «ریپو» برای اولین بار در ایران

بانک مرکزی برای اولین بار با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاه مدت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، در قالب قرارداد توافق بازخرید (ریپو) با درخواست اعتبارگیری یک بانک موافقت کرد.