مرور برچسب

رییس جمهور

ایرانی هایی که شریک زندگیشان را از خارجی ها برگزیدند

طی یکی دو روز گذشته عکس‌هایی از جان سینا، کشتی‌گیر و بازیگر فیلم‌های اکشن آمریکایی، سوژه کاربران فضای مجازی شد! طی یکی دو روز گذشته عکس‌هایی از جان سینا، کشتی‌گیر و بازیگر فیلم‌های اکشن آمریکایی، سوژه کاربران فضای مجازی شد! این عکس‌ها…

همان روزی که متوجه ویروس شدیم، به مردم اعلام کردیم

رییس جمهور با اشاره به پشت سرگذاشته شدن موج اول، دوم و سوم کرونا گفت: موج سوم موج سختی بود ولی به هر حال عبور کردیم و همه تلاش ما این است که وارد موج چهارم نشویم و امیدوارم موفق شویم تا اینکه در شب عید مردم راحت باشند و بتوانند به زندگی…