مرور برچسب

رییس صداوسیما

رییس صداوسیما: صداوسیما به چند سلبریتی وطن فروش وابسته نیست

پیمان جبلی رییس صداوسیما گفت: برخی سلبریتی ها رابطه خود را با فرهنگ و تاریخ ایران قطع کرده اند ما هم باید رابطه خودمان را با آنها قطع کنیم. نمیخواستند باشند بخش عظیمی از مردم هم بدشان می آید قیافه آنها را ببینند. به گزارش جماران؛ رئیس…