مرور برچسب

زبان_مادری

International Mother Language Day ۲۱ فوریه برابر با ۲ اسفند ماه روز جهانی زبان م…

International Mother Language Day ۲۱ فوریه برابر با ۲ اسفند ماه روز جهانی زبان مادری است. این روز هر سال با هدف بالا بردن آگاهی‌ عمومی درباره تنوع زبانی و فرهنگی گرامی داشته می‌شود. زبان‌ قوی‌ترین ابزار برای حفظ و توسعه میراث ملموس و…