مرور برچسب

زرنگی

سارقی که به جای سرقت ترجیح داد محل را ترک کند

یک آقا و خانوم در تایوان؛ قصد داشتند که در یک لحظه نسخه تقلبی سنگ گران‌ قیمتی را که قبلا ساخته بودند با اصلی آن جایگزین کنند که با عمل هوشمندانه فروشنده موفق به انجام این کار نشدند.