مرور برچسب

زرهپوش

خودروهای زرهی ایرانی؛ از «رخش» تا «براق»

حفظ ایمنی سربازان در میدان جنگ یکی از موضوعاتی است که باید نسبت به آن اهتمام جدی داشت از این رو صنایع دفاعی کشورمان تاکنون اقدام به ساخت نفربر‌های زرهی مانند «رخش» و «براق» کرده است.