مرور برچسب

زلزله زدگان اندیکا نیازمند خانه

تحویل ۳۰۰ واحد پیش ساخته به زلزله زدگان اندیکا قبل از شروع سرما

باتوجه به در پیش بودن فصل سرما امکانات مردم زلزله زده مناسب نیست و هلال احمر باید چادرهای مجهز و باکیفیت به مردم تحویل بدهد.   همچنین مقرر شد تعداد 300 واحد پیش ساخته آماده و تحویل زلزله زدگان گردد تا در فصل سرما در آن مستقر شوند .