مرور برچسب

زندانی

نقشه ۳ زندانی برای فرار از دست ماموران / ماموران را تا سرحد مرگ زدند

آنها سارقان را سوار ماشین کردند، دستبند یکی از متهمان را به دستگیره در قفل کردند و 2 متهم دیگر نیز دستبند به‌دست روی صندلی عقب نشستند. ماشین به سمت دادسرا حرکت کرد اما در بین راه ناگهان 2 نفر از متهمانی که دستبند به دستشان بود، زنجیر دستبند…

فرار یک زندانی از یک زندان فوق امنیتی در ۱۸ ثانیه

 نیرو‌های امنیتی فرانسوی مارکو رادوانو، رئیس مافیایی را که سال گذشته با استفاده از ملحفه برای بالا رفتن از دیوار‌ها از زندانی فوق امنیتی در ایتالیا فرار کرده بود را دستگیر کردند.  مقامات فرانسوی ۲ فوریه ۲۰۲۴، گفتند که مارکو…