مرور برچسب

زندان جلبوع

حماس خواستار تظاهرات فلسطینیان در روز جمعه شد

جنبش حماس در بیانیه ای تأکید کرد که اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر تنها نیستند و مردم فلسطین و مقاومت این کشور آماده فداکاری و حتی جنگ علیه دشمن اسرائیلی برای آزادی آنان هستند.

حماس خواستار تظاهرات فلسطینیان در روز جمعه شد

جنبش حماس در بیانیه ای تأکید کرد که اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر تنها نیستند و مردم فلسطین و مقاومت این کشور آماده فداکاری و حتی جنگ علیه دشمن اسرائیلی برای آزادی آنان هستند.