مرور برچسب

زندان جو بحرین

تحصن زنان بحرینی مقابل زندان مرکزی «جو»

شماری از زنان بحرینی مقابل درب زندان مرکزی جو دست به تحصن زدند و خواستار اطلاع از سرنوشت زندانیانی که در معرض حمله وحشیانه از سوی نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه قرار گرفته اند، شدند.