مرور برچسب

زن۴۰ساله

زن ۴۰ ساله به خاطر انتقام آبروی دوستش را برد

متهم مشخصات و شماره تلفن زن شاکی را در یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی با عناوین غیراخلاقی منتشر کرد.زنی ۴۰ ساله که با دوستش اختلاف داشت برای انتقام گرفتن از او دست به عملی غیراخلاقی زد و عاقبت دستگیر شد. رسیدگی به این پرونده از زمانی آغاز…