مرور برچسب

زهرا امیر ابراهیمی

تصویر خیلی خصوصی زهرا امیر ابراهیمی منتشر شد

تصویری خصوصی از زهرا امیر ابراهیمی بازیگر ایرانی که سالهاست از ایران مهاجرت کرده در دریا منتشر شد. زهرا امیر ابراهیمی که چند سال پیش بخاطر انتشار یک فیلم خصوصی از او مجبور به مهاجرت از ایران شد، دوباره عکسی خصوصی از او در دریا منتشر…