مرور برچسب

زیتون

کاهش ۴۵ درصدی تولید زیتون

رئیس شورای ملی زیتون گفت: با توجه به سرمای زودرس، تولید زیتون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد کاهش یافته است.