مرور برچسب

زینب

ماجرای ازدواج مرد لرستانی با زنی که یک متر از خودش بلندتر است

یک مرد کوتاه‌قد عروسی پروپیمانی برای خودش گرفت؛ او با یک زن ۱۸۰سانتی‌متری ازدواج کرد وقتی از هیجان‌انگیزترین اتفاق زندگی‌اش حرف می‌زند صورت سیاه‌سوخته‌اش از خجالت به سرخی می‌زند. ۱۰ روز از مراسم عروسی‌اش می‌گذرد اما هنوز لباس‌های…