مرور برچسب

ساترا

کنایه سنگین به زرنگی ۲۰:۳۰ برای صداوسیما

گاف سنگین بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو صداوسیما در حمایت از ساترا با واکنش برخی کاربران فضای مجازی همراه شده است. در همین رابطه لینک زیر را بخوانید:مصطفی قاسمیان، روزنامه‌نگار در واکنش به گزارش ۲۰:۳۰ با کنایه نوشت: