مرور برچسب

ساتنا

کدام تراکنش‌ ها از ۵ بهمن برگشت می‌خورند؟

‏از فردا (۵بهمن) تراکنش های فاقد کد شهاب در ساتنا برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را اظهار نکرده اند نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.