مرور برچسب

ساختمان سازی

تهیه آرشیو نمای ساختمانها

اعضای شورای شهر تهران لایحه اصلاحیه تبصره ششم بند ب مصوبه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران را تصویب کردند.

تهیه آرشیو نمای ساختمانها

اعضای شورای شهر تهران لایحه اصلاحیه تبصره ششم بند ب مصوبه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران تصویب کردند.

سقف وافل چیست؟

سقف وافل سازه‌ای ساختمانی است که از آن در ساخت سازه‌های با سقف‌های با دهانه بلند استفاده می‌شود.

بالابر صنعتی چیست؟

به طور کلی دو نوع بالابر صنعتی ثابت و متحرک وجود دارد و در بخش های مختلف صنعتی مانند کارگاه ها، کارخانه ها، سردخانه ها و انبارها به شکل های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.