مرور برچسب

ساخت بمب اتم

ایران می‌تواند ۱۲ روزه مواد هسته‌ای برای ساخت بمب اتم تولید کند

مشاور پنتاگون با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، گفت که این کشور می‌تواند طی «حدود ۱۲ روز» مواد هسته‌ای لازم برای ساخت یک بمب اتمی را تولید کند. کالین کال، معاون پنتاگون با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس درباره…