مرور برچسب

سارق فراری

سارق فراری عابر پیاده را کشت

پسر شیشه‌ای که خودروی شاسی بلند یک دختر را سرقت کرده بود وقتی در یکی از پمپ بنزین‌های کرج با صاحب خودرو رو‌به‌رو شد از ترس گرفتار شدن خلاف جهت شروع به فرار کرد اما یک عابر پیاده را زیر گرفت و کشت.