مرور برچسب

سازمان آتش نشانی

ساختمان پاساژ زنجانی‌ها بسیار پرخطر است

شهردار منطقه ۱۹ پاساژ زنجانی‌ها، تالار طوبی، پارکینگ الماس ماهان و پروژه سهیل را از ساختمان‌های ناایمن برشمرد و گفت: ساختمان پاساژ زنجانی‌ها با فرسودگی بنا و بدون جان پناه بسیار پر خطر است.

انفجار مرگبار یک ساختمان در خیابان پلیس

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی از وقوع آتش‌سوزی و انفجار در یک ساختمان در خیابان پلیس خبر داد و گفت: متاسفانه در این حادثه یک جوان ۳۵ ساله جان خود را از دست داد.

انفجار مرگبار یک ساختمان در خیابان پلیس

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی از وقوع آتش‌سوزی و انفجار در یک ساختمان در خیابان پلیس خبر داد و گفت: متاسفانه در این حادثه یک جوان ۳۵ ساله جان خود را از دست داد.

انفجار مرگبار یک ساختمان در خیابان پلیس

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی از وقوع آتش‌سوزی و انفجار در یک ساختمان در خیابان پلیس خبر داد و گفت: متاسفانه در این حادثه یک جوان ۳۵ ساله جان خود را از دست داد.