مرور برچسب

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا

افسر سازمان سیا مجبور به ترک صربستان شد

سازمان سیا پس از مشاهده علائم سندروم «هاوانا» در پرسنل آمریکایی در برخی کشورهای آفریقایی، چین، روسیه، ویتنام و اتریش، این بار نیز مجبور به خارج کردن یک افسر این سازمان از صربستان شد.

افسر سازمان سیا مجبور به ترک صربستان شد

سازمان سیا پس از مشاهده علائم سندروم «هاوانا» در پرسنل آمریکایی در برخی کشورهای آفریقایی، چین، روسیه، ویتنام و اتریش، این بار نیز مجبور به خارج کردن یک افسر این سازمان از صربستان شد.