مرور برچسب

سازمان امنیت فدرال روسیه

جاسوس اوکراین در روسیه بازداشت شد

سازمان امنیت فدرال روسیه امروز با صدور بیانیه ای از بازداشت یک نظامی که برای سرویس‌های ویژه اوکراین کار می‌کرد و در حال جمع آوری اطلاعات از فعالیت نیروهای مسلح این کشور بود، خبر داد.

جاسوس اوکراین در روسیه بازداشت شد

سازمان امنیت فدرال روسیه امروز با صدور بیانیه ای از بازداشت یک نظامی که برای سرویس‌های ویژه اوکراین کار می‌کرد و در حال جمع آوری اطلاعات از فعالیت نیروهای مسلح این کشور بود، خبر داد.