مرور برچسب

سازمان بهزیستی کشور

شیوع معلولیت در تهران ۱.۲ درصد است

معاون امور توانبخشی‌ بهزیستی تهران با بیان اینکه میزان شیوع معلولیت در آمارهای جهانی ۱۵ درصد و در کشور بین ۱.۸ تا ۲.۲ درصد است ،گفت: این عدد در استان تهران ۱.۲ درصد است.

نظارت و بازدید آنلاین از مراکز بهزیستی

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی در خصوص بازدید آنلاین از مراکز بهزیستی گفت: در شش ماهه اول سال ۹۹ از ۴۱۳۹ بازدید آنلاین، ارزیابی نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی صورت گرفته است.