مرور برچسب

سازمان بین المللی کار

۵۰ کودک کار به باغ کتاب رفتند

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳، گفت: ۵۰ کودک کار در گروه سنی پایین ۱۵ سال در اردوی علمی و تفریحی باغ کتاب حضور یافتند.