مرور برچسب

سازمان تعزیرات حکومتی

۴۰درصد تخلفات مربوط به عدم درج قیمت است

اصانلو با بیان‌ این‌که ۴۰ درصد تخلف‌ها، تخلف «عدم درج قیمت است» گفت: درست است که این تخلف هم مهم است اما برای مردم بیشتر این دغدغه وجود دارد که چرا به یک باره قیمت‌ها چندین برابر می‌شود ؟

سامانه پرونده‌های قاچاق رونمایی شد

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن رونمایی سامانه پرونده‌های قاچاق، گفت: با یک اقدام جهادی در ۱۱ روز تعداد ۱۸۰ هزار پرونده مرتبط با قاچاق کالا و ارز در این سامانه بارگذاری شد.