مرور برچسب

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح نقش حساسی در مدیریت اطلاعات مکانی دارد

امیر سرتیپ «امیر حاتمی» با بیان اینکه امروزه استفاده از سیستم‌های مکانیزه اطلاعاتی، به‌دلیل ویژگی‌هایی چون سرعت، دقت، سهولت دسترسی و گستردگی، به‌صورت روزافزونی موردتوجه است، گفت: سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح نقش خطیر و حساسی به‌ویژه در…