مرور برچسب

سازمان جغرافیایی

شکست آمریکا در تشکیل ابرقدرت جهانی/ قدرت جبهه مقاومت رو به افزایش است

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: آمریکا در تشکیل تنها ابرقدرت جهانی و یا قدرت هژمون آمریکایی برای برتری قدرت اقتصادی، توانایی نظامی و رهبری و مدیریت سیاسی جهان حتی در مسائل ایدئولوژیک و فرهنگی جهان شکست خورده است.

مسئولان باید تغییرات ژئوپلیتیک را در سیاست‌های خود اعمال کنند

امیر سرتیپ دوم «مجید فخری» گفت: تغییراتی که اخیرا در جغرافیای منطقه و سیاست‌های منطقه و رویکرد کشور‌های بزرگ به منطقه صورت گرفته را مورد مطالعه قرار دهد و راهبرد‌های مناسبی را به مسئولان در سطوح مختلف ارائه کند.