مرور برچسب

سازمان جهانی مالکیت فکری

کاهش مدت زمان ثبت اظهارنامه

رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مدت زمان ثبت اظهارنامه‌ها در مجموعه مالکیت معنوی را که در سال گذشته ۵ ماه بود به ۲۰ روز کاهش دادیم.