مرور برچسب

سازمان حفظ نباتات کشور

صادرات دام شروع نشده، متوقف شد!

ادامه کشمکش ها بر سر دلایل برگشت محصولات کشاورزی، شروع و توقف ناگهانی صادرات دام زنده و کاهش قیمت تخم مرغ از جمله مهم ترین اخبار حوزه کشاورزی در هفته جاری بود.