مرور برچسب

سازمان زندان ها

زندانیان را همانند یک امانت در نزد خود می‌دانیم

رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه زندانیان را همانند یک امانت در نزد خود می‌دانیم، گفت: مسئولین زندان‌ها بویژه رؤسای اندرزگاه‌ها باید مداوم و بصورت چهره به چهره با مددجویان دیدار کنند.