مرور برچسب

سازمان شیلات ایران

صادرات ۴ تُن خاویار در سال ٩٩

مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران از صادرات ۴ تُن خاویار در سال ۹۹ خبر داد.