مرور برچسب

سازمان عفو بین الملل

دوگانگی استانداردهای آمریکا در خصوص حقوق بشر

یک کارشناس روابط بین‌الملل گفت: امروز در هفتمین سال جنگ یمن قرار داریم که بدترین نوع فجایع بشری در یمن در حال رخ دادن است اما صدایی از آمریکا و متحدان غربی‌اش شنیده نمی‌شود.