مرور برچسب

سازمان عقیدتی سیاسیارتش

عقیدتی سیاسی ارتش با طرح‌های ابتکاری اجازه سوءاستفاده را به دشمنان نداده است

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: با وجودبیماری کرونا، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با طرح‌های ابتکاری و برنامه‌های جایگزین در حوزه خانواده و کارکنان اجازه کوچک‌ترین سوءاستفاده را به دشمنان نداده است.